Broj Naziv Datum
3276-16-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 16 – EKG termalni papir 63mm.x30m, rolna 26.07.2022
3276-24-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 24 – Hemolok klipsevi 26.07.2022
3276-27-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 27 – Ekstenzije (nastavci) za automatsku špricu 26.07.2022
3276-29-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 29 – Transferni set sa sigurnosnom valvulom 26.07.2022
3276-42-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 42 – Linearni stapleri sa nožem 25.07.2022
3955-5-22 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, usluga i radova za 2022. godinu - prečišćen tekst 20.07.2022
3276-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Jednodijelni samoljepljivi komplet za kolostomu 18.07.2022
4418-22 ODLUKA o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - redovno godišnje održavanje respiratora „Mindray SV 300“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.07.2022
3276-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Kese za urin, double J stent i kateteri 18.07.2022
3276-4-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Rektalni kateteri 18.07.2022
3276-5-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Igle spinalne 18.07.2022
3276-6-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Gastrične sonde 18.07.2022
3276-7-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – 2-lumenski centralni venski kateter 18.07.2022
3276-8-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 8 – Epiduralni kateter 18.07.2022
3276-9-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 9 – Horizon klipse 18.07.2022
3276-10-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 10 – Kleme/štipaljke za pupak 18.07.2022
3276-11-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 11 – Kondomi za vaginalnu i rektalnu sondu 18.07.2022
3276-12-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 12 – Esmarh poveska obična 18.07.2022
3276-14-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 14 – Bočice za urin 18.07.2022
3276-15-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 15 – Šprice i nastavci za perfuzor 18.07.2022
3276-17-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 17 – Gotovi brisevi 18.07.2022
3276-18-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 18 – Drvene špatule 18.07.2022
3276-19-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 19 – EKG elektrode 18.07.2022
3276-20-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 20 – Epruveta 50ml, konusna 18.07.2022
3276-21-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 21 – Kontejner za infektivni medicinski oštri otpad 18.07.2022
3276-22-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 22 – Elektroda za defibrilator 18.07.2022
3276-23-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 23 – Fluorescein trakice 18.07.2022
3276-25-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 25 – Torakalni drenovi 18.07.2022
3276-26-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 26 – Wipak krep papir 18.07.2022
3276-28-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 28 – Set cjevčica sa konekcijom 18.07.2022
3276-30-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 30 – Paraformaldehid tablete 18.07.2022
3276-31-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 31 – Test na droge 18.07.2022
3276-34-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 34 – Adapter za bočice 18.07.2022
3276-36-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 36 – CTG traka za „Philips Avalon FM 30“ 18.07.2022
3276-38-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 38 – Lowenstein podloge 18.07.2022
3276-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 37 – MIGIT TBC Identification test, Lot 39 – Set za tretman parenhimnih organa i Lot 40 – Specijalni hirurški komplet za liječenje i prevenciju ruptura trbušnog zida. 18.07.2022
3668-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – ugaostabilni pločni sistem za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.07.2022
4384-22 ODLUKA O provođenju postupka konkurenstskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Kancelarijski materijal – štampa za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.07.2022
3942-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – operacioni sto za potrebe operacione sale Službe za urolgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.07.2022
3669-5-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Jednokratni setovi za kuk i koljeno 08.07.2022
3669-6-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Incizijska folija 08.07.2022
3669-4-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Klasična osteosinteza 08.07.2022
3669-3-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Osteosinteza intermedularnim klinovima 08.07.2022
3669-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Parcijalna endoproteza kuka 08.07.2022
3669-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Biartikularna zaključavajuća endoproteza kuka 08.07.2022
3699-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke usluga – klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.07.2022
4080-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tekstilni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.07.2022
3823-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – identifikacione narukvice za majku i bebu za potrebe Službe za ginekologiju i akušerstvo u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.07.2022
3700-OPP-22 ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora „Mindray SV300“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju u JZU Bonica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.07.2022
3426-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj (za Lot 24, Lot-ove od 28 do 30 i Lot 35) 04.07.2022
3426-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj (za Lot-ove od 25 do 27 i Lot 31) 04.07.2022
3423-32-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj (za Lot-ove od 32 do 34) 04.07.2022
3423-19-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj (za Lot-ove od 19 do 21) 04.07.2022
3423-9-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj (za Lot-ove od 9 do 11, Lot-ove od 13 do 15 i Lot-ove 22 i 23) 04.07.2022
3423-12-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 12 – Redovno godišnje održavanje aparata – Vodeno kupatilo „Memmert WNE7“ 04.07.2022
3423-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj (za Lot-ove od 1 do 8 i Lot-ove od 16 do 18) 04.07.2022
4026-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – totalne endoproteze kuka i koljena za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.07.2022
3726-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – popravka hematološkog analizatora “Advia 2120” za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” 04.07.2022