Broj Naziv Datum
7243-OPP-20 Odluka o poništenju u postupku javne nabavke broj 7243/20 – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj 28.01.2021
7243-20 Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke broj 7243/20 – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj 28.01.2021
153-1-2-21 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2021. godinu - prečišćen tekst 28.01.2021
7981-3-1-20 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2020. godinu - prečišćen tekst 28.01.2021
519-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.01.2021
424-21 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.01.2021
102-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Set za automatsku ekstrakciju RNK (nukleinskih kiselina) za automatski ekstraktor nukleinskih kiselina „NuActor“, proizvođača „Boditech“ Južna Koreja, za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.01.2021
7788-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.01.2021
7707-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski kiseonik za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.01.2021
102-21 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – Set za automatsku ekstrakciju RNK (nukleinskih kiselina) za automatski ekstraktor nukleinskih kiselina „NuActor“, proizvođača „Boditech“ Južna Koreja, za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.01.2021
7787-1-ODU-20 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.01.2021