Broj Naziv Datum
7221-2-OPP/18 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Pokrovna i predmetna stakla 31.01.2019
7221-4-OPP/18 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Aspiracioni kateteri 31.01.2019
7221-6-ODU/18 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Resorptivni konac 2 31.01.2019
7221-3-OPP/18 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Gastrične sonde 31.01.2019
7221-5-ODU/18 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – EKG elektrode 31.01.2019
7221-1-ODU/18 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Lancete za krv, sterilne 31.01.2019
664/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – automatski hematološki analizator 5 diff sa automatskim semplerom za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.01.2019
558/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – video bronhoskop za postojeći video procesor „EPX-2500“ proizvođača „Fujinon“ Japan za potrebe Službe za pulmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.01.2019
7672-3-OPP/18 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke za Lot 3- Mikrobiološke hemikalije 29.01.2019
7672-1-2-OPP/18 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke za Lot 1 – Sanitetski materijal i Lot 2 - Mikrobiološki potrošni materijal 29.01.2019
7905/18 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore BT 3500 i BT 4500 i potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijske analizatore BT 3500 i BT 4500 koji se nalaze u Službi za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 28.01.2019
7534-ODU/18 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača „BIOMERIEUX“ Francuska koji se nalazi u Službi za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 21.01.2019
7904/18 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – fako mašina za fako operacije katarakteza potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 16.01.2019
7906/18 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – meka savitljiva IOL sočivaza potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 16.01.2019
7903/18 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.01.2019