Broj Naziv Datum
8723-7-19 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2019. godinu - prečišćen tekst 30.12.2019
8723-2-1-19 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2020. godinu 30.12.2019
Broj: 7508/19 Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača i odluke o poništenju u postupku javne nabavke broj 7508/19 – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica "Sveti apostol Luka" Doboj 26.12.2019
8383-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – instalacija i održavanje aplikacija koje se odnose na BIS (bolnički informacioni sistem), LIS (laboratorijski informacioni sistem) i PAKS (radiološki informacioni sistem) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.12.2019
7577-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – PCL faco sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.12.2019
6585-4-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 4 – Molersko zidarski i drugi građevinski materijal 23.12.2019
6585-3-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3 – Vodovodni i kanalizacioni materijal 23.12.2019
6585-2-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 – Bravarski materijal 23.12.2019
6585-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 – Elektro materijal 23.12.2019
8561/19 Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - periodični ljekarski pregled radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj koja su profesionalno izložena jonizujućem zračenju 20.12.2019
8384/19 P O S E B N A O D L U K A početku postupka javne nabavke konkurentskog zahtjeva za dostavlјanje ponuda za javnu nabavku usluga - Instalacija i održavanje aplikacija koje se odnose na BIS, LIS i PAKS 13.12.2019
8383/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda usluga – instalacija i održavanje aplikacija koje se odnose na BIS (bolnički informacioni sistem), LIS (laboratorijski informacioni sistem) i PAKS (radiološki informacioni sistem) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 13.12.2019
5781-1-OPP/19 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke broj 5781/19 za Lot 1 - Hirurški resorptivni konac – polimer glikolna kiselina 13.12.2019
7520-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.12.2019