Broj Naziv Datum
545-3-1/18 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2017. godinu - prečišćen tekst 31.01.2018
7655-6-OPP/17 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke broj 7655/17 za Lot 6 – Migit TBC identificationi test 29.01.2018
7655-5-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 5 – Podloge za aparat BactAlert 3D, proizvođača „Biomerieux“ Francuska 29.01.2018
7655-4-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 4 – Mikrobiološki potrošni materijal 29.01.2018
7655-3-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 3 – Mikrobiološke hemikalije 29.01.2018
7655-2-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 2 – Mikrobiološka dijagnostika 29.01.2018
7655-1-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 1 – Mikrobiološke podloge i diskovi 29.01.2018
1115-1-OPP/17 O D L U K A o poništenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku radova - Nabavka i ugradnja vrata, prozora i krila vrata za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 15.01.2018
8046-2-1/17 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2018. godinu 12.01.2018
7674-1/17 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 3.762,00 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 7674/17 – Materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 11.01.2018
7674-1-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka materijala za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Sredstva za čišćenje 11.01.2018
7674-2-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka materijala za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Pribor za čišćenje 11.01.2018
7674-3-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka materijala za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Papirna galanterija 11.01.2018
7674-4-ODU/17 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Nabavka materijala za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Tabletirana so 11.01.2018
8030/17 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.01.2018