Broj Naziv Datum
201-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 31.01.2022
8225-1-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Cirkularni stapleri 28.01.2022
74-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.01.2022
436-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.01.2022
8240-1-6-OPP-21 O D L U K A o poništenju za Lot 6 – Nastavci u otvorenom postupku javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekuranu dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.01.2022
8240-1-5-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 5 - Potrošni materijal za aparat „SaMag – 12 IVD“ u otvorenom postupku javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekuranu dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.01.2022
8240-1-4-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za Lot 4 - Potrošni materijal za aparat „NuActor“ u otvorenom postupku javne nabavke roba – PCR testovi, brzi antigenski testovi, reagensi i ostali medicinski potrošni materijal za molekuranu dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.01.2022
203-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.01.2022
268-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal – knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.01.2022
202-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.01.2022
201-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za potrebe Servisa za ishranu u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.01.2022
9138-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – PCL faco sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.01.2022
9343-7-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ 18.01.2022
9343-6-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Reagensi, kontrolni i kalibracioni materijal za automatski hematološki analizator sa autosemplerom „XN 1000“, 5 diff. 18.01.2022
9343-5-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 18.01.2022
9343-4-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „Randox RX Imola“ 18.01.2022
9343-3-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijske analizatore „BT 3500“ i „BT 4500“ 18.01.2022
9343-2-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Alegria“, proizvođača „Orgentec Diagnostika“ Njemačka 18.01.2022
9343-1-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača “BIOMERIEUX” Francuska 18.01.2022
9329-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.01.2022
9329-1-21 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 540,45 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.01.2022
9227-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – brzi antigenski testovi za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.01.2022
8225-4-ODU-21 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – stapleri za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Kontur zakrivljeni stapleri 18.01.2022
74-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – održavanje i unapređenje bolničkog informacionog sistema za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 05.01.2022