Broj Naziv Datum
8250-ODU-22 O D L U K A o prihvatanju ponuda za pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.12.2022
8250-1-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku pružanja dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.12.2022
8250-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.12.2022
8199-3-22 Izvod iz Plana javnih nabavki roba, radova i usluga za 2022. godinu - prečišćen tekst 30.12.2022
7909-3-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za 2023. godinu – Lot 1 – Osiguranje građevinskih objekata i opreme od požara i drugih opasnosti i dopunsko osiguranje građevinskih objekata za rizik klizanja tla i odronjavanja zemljišta 29.12.2022
7909-2-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za 2023. godinu – Lot 2 – Osiguranje odgovornosti iz djelatnosti 29.12.2022
7909-1-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za 2023. godinu – Lot 1 – Kolektivno osiguranje zaposlenih radnika 29.12.2022
7633-OPP-22 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke usluga – redovno gorišnje održavanje Real Time PCR аparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag-12IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 29.12.2022
7632-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj u zimskom periodu 28.12.2022
7634-OPP-22 O poništenju postupka javne nabavke roba – električana energija za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 27.12.2022
7527-1-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – defibrilator za potrebe Internističke službe u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.12.2022
6401-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – termo samoljepjive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.12.2022
7526-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – elektro i bravarski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Bravarski materijal 27.12.2022
7526-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – elektro i bravarski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Elektro materijal 27.12.2022
6504-4-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza,vata i zavoji) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot-1 Medicinska gaza 27.12.2022
8088-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.12.2022
7221-8-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 8 - Sterilna prekrivka za oftalmološke operacije 20.12.2022
7221-6-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 6 - Kornealni nožić za inciziju promjera 2,75 mm 20.12.2022
7221-4-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 4 - Viskoelastični rastvor za intraokularnu primjenu natrium–hyaluronat 20 mg/1 ml 20.12.2022
7221-5-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 5 - Mikrovitrealni nožić, promjera 20 G 20.12.2022
7221-3-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 3 - Oftalmološka otopina (sodium hyaluronate ophtalmic sol.1,4% 14 mg/ml) 20.12.2022
7221-2-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Oftalmološka otopina (hydroxypropiyl methylcellulose ophtalmic sol.USP 2%) 20.12.2022
7221-1-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Oftalmološka otopina trypan blue ophthalmic sol. 0,6 mg/ml,1 ml vial ampule 20.12.2022
6485-OPP-22 ODLUKA O poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – sanitetski material (gipsani zavoji I gipsane podloške) a potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 16.12.2022
7221-7-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 7-Kasete za fako operacije katarakte 16.12.2022
7391-4-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Potrošni materijal za automatski hematološki brojač 5diff „Advia 2120i“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 16.12.2022
7391-3-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „BT 3500“ 16.12.2022
7391-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Alegria“, proizvođača „Orgentec Diagnostika“ Njemačka 16.12.2022
7391-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 16.12.2022
6402-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.12.2022
7909-22 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za 2023. godinu 15.12.2022
7473-22 O D L U K A o izmjeni Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba 7473/22 od 28.11.2022.godine – dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.12.2022
6595-1-OPP-22 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.12.2022
7634-22 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – električna energija za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.12.2022
7391-1-22 O D L U K A o izmjeni Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabavke broj 7391/22 od 23.11.2022. godine 07.12.2022
7632-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj u zimskom periodu 07.12.2022
7633-22 ODLUKA o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – Redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag-12IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.12.2022
6401-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – termo samoljepljive etikete za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.12.2022
6954-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – totalne endoproteze kuka za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.12.2022
7062-5-OPP722 ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke roba – laboratorijski material i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – Dodatni testovi za identifikaciju i provjeru 01.12.2022
7062-3-OPP722 ODLUKA o poništenju postupka javne nabavke roba – laboratorijski material i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Migit TBC Identification test 01.12.2022
7062-ODU-22 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – laboratorijski material i reagensi za mikrobiološku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za Lot1, Lot 2 i Lot 4 01.12.2022
7062-1-22 ODLUKA O odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 1.662,51 KM za nastavak postupka javne nabavke broj 7062/22 01.12.2022
7527-1-22 ODLUKA O provođenju otovorenog postupka javne nabavke roba – defibrillator za potrebe Internističke službe u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 01.12.2022
7527-22 POSEBNA ODLUKA O početku postupka javne nabavke roba – defibrilator za potrebe Internističke službe u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.12.2022
7526-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – elektro i bravarski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.12.2022