Broj Naziv Datum
3276-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.05.2022
3300-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge-održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.05.2022
3277-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluge-odvoz smeća iz poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.05.2022
3291-2-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku pružanja dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 27.05.2022
3291-1-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga – pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.05.2022
3291-22 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke usluga – pružanje dijagnostičkih usluga magnetne rezonance i kompjuterske tomografije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.05.2022
2701-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – dezinsekcija i deratizacija poslovnog prostora JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za 2022. godinu 25.05.2022
2885-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – gasovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.05.2022
3065-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – tehnički materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.05.2022
2702-2-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ 20.05.2022
2702-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Centaur XPT“, proizvođača “Siemens” Njemačka 20.05.2022
2702-1-22 O D L U K A o odobravanju dodatnih sredstava u iznosu od 1.166,62 KM za nastavak postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.05.2022
2906-22 P O Z I V za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga- klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 20.05.2022
2906-22 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga– klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 20.05.2022
2803-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje servisiranje medicinske opreme proizvođača „GE HealthCare“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.05.2022
2301-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tekstilni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 18.05.2022
2394-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – sanitetski materijal (gaza, zavoji i vata) za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.05.2022
3012-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.05.2022
2435-3-ОДУ-22 О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку роба – медицински апарати за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 3 – Фако торзиона сонда 13.05.2022
2435-2-ОДУ-22 О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку роба – медицински апарати за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 2 – Аспиратор 13.05.2022
2435-1-ОДУ-22 О Д Л У К У о избору најповољнијег понуђача у поступку конкурентског захтјева за достављање понуда за јавну набавку роба – медицински апарати за потребе ЈЗУ Болница „Свети апостол Лука“ Добој за Лот 1 – ЕКГ апарати 13.05.2022
2885-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – gasovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.05.2022
2499-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – implantacioni i potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.05.2022
730-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.05.2022
2803-22 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme proizvođača „GE HealthCare“ u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.05.2022
2804-22 Odluka O provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – hemikalije i potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.05.2022
2181-OPP-22 O D L U K A o poništenju postupka javne nabavke roba – medicinski kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.05.2022
2036-1-ODU-22 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – bodipletizmograf sa mjerenjem difuzije za potrebe Službe za pulmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 05.05.2022
2702-22 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – regensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 03.05.2022
2701-22 ODLUKA O provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – dezinsekcija i deratizacija poslovnog prostora JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj za 2022. godinu 03.05.2022