Broj Naziv Datum
3409-1/19 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – tečni helijum za aparat magnetna rezonansa za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.05.2019
3409-1/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tečni helijum za aparat magnetna rezonansa za potrebe Službe za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.05.2019
1887-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Automehaničarske usluge sa ugradnjom rezervnih dijelova 30.05.2019
1887-2-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Autoelektričarske usluge sa ugradnjom rezervnih dijelova 30.05.2019
1887-3-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Autolimarske i lakirerske usluge 30.05.2019
1887-4-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – održavanje motornih vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Vulkanizerske usluge 30.05.2019
1950-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“, proizvođača „BIOMERIEUX“ Francuska, za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.05.2019
976-1-1-ODU/19 O D L U K A o izmjeni Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 976-1-ODU/19 od 20.03.2019. godine 30.05.2019
2627-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – tehnički i medicinski gasovi za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.05.2019
1942/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – kancelarijski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.05.2019
1942-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Toneri i ketridži 30.05.2019
2893-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.05.2019
976-1-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 - Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za hematološki brojač „Advia 2120i“, proizvođača „Siemens“ Njemačka 30.05.2019
1942-2-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Štampa 30.05.2019
3408/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.05.2019
3256/19 P O S E B N A O D L U K A početku postupka javne nabavke usluga - zamjene hladne glave (termalna pumpa) na aparatu za magnetnu rezonansu, proizvođača GE, model GE MR Signa HD XT 1,5T, godina proizvodnje 2012 21.05.2019
3256-1/19 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – zamjene hladne glave (termalna pumpa) na aparatu za magnetnu rezonansu, proizvođača GE, model GE MR Signa HD XT 1,5T, godina proizvodnje 2012. 21.05.2019
851-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „Immulite 1000“, proizvođača „Siemens“ Njemačka za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 14.05.2019
2593-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – tekstilni materijal za potrebe u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.05.2019
7904-ODU/18 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – fako mašina za fako operacije katarakte za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.05.2019
2316-ODU/19 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – popravka aparata za magnetnu rezonansu, proizvođača GE, model GE MR Signa HD XT 1,5T, godina proizvodnje 2012, koji se nalazi u Službi za radiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 13.05.2019
3079/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – odvoz smeća iz poslovnog kruga JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj. 10.05.2019
2893/19 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za aparat glukoza analizator „Biosen C – line EKF dg“ za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.05.2019