Broj Naziv Datum
5121-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - toneri za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 31.08.2023
5649-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 30.08.2023
4062-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – energent za potrebe grijanja u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 30.08.2023
5288-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavke roba – ultrazvučni aparat za potrebe Službe za neurologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 29.08.2023
5244-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavke roba – voda i kanalizacija za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 29.08.2023
5242-1-23 O D L U K A O izmjeni Odluke o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba broj 5242/23 od 14.08.2023. godine – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.08.2023
5415-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – testovi za automatski uređaj za brzu identifikaciju bakterija „Vitek 2“, proizvođača „Biomerieux“ Francuska za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.08.2023
5243-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka za javnu nabavke usluga – redovno godišnje održavanje respiratora “Mindray SV300” za potrebe Službe za anesteziju I reanimaciju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 28.08.2023
5385-23 ODLUKA O provođenju postupka Javne nabavke usluga – klinički pregled specijaliste epidemiologije u sklopu provođenja sanitarnog nadzora za potrebe radnika u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 23.08.2023
4896-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – popravka mašine za obradu kostiju na baterijski pogon, model „Acculan 3Ti“, proizvođača „Aesculap“ Njemačka za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 23.08.2023
4643-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Biartikularna zaključavajuća endoproteza kuka 22.08.2023
4643-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Parcijalna endoproteza kuka 22.08.2023
4643-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Osteosinteza intermedularnim klinovima 22.08.2023
4643-4-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 4 – Klasična osteosinteza 22.08.2023
4643-6-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 6 – Inciziona folija 22.08.2023
4704-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Ručna rotaciona mašina za rezanje gaze 22.08.2023
4704-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.08.2023
4643-5-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – implantacioni i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Jednokratni sterilni setovi za kuk i koljeno 22.08.2023
4769-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – testovi za automatski uređaj za brzu identifikaciju bakterija „Vitek 2“, proizvođača „Biomerieux“ Francuska za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.08.2023
4704-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Perkutani nefroskop i pribor kompatibilan sa postojećom opremom proizvođača “Richard Wolf” 22.08.2023
4704-5-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 5 – Potoršni materijal kompatibilan elektrohirurškoj jedinici proizvođača “Erbe” 22.08.2023
4377-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Alergeni 22.08.2023
4377-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Antibakterijski filteri 22.08.2023
4377-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 3 – Usnici za odrasle 22.08.2023
4377-7-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 7 – Trajni urinarni kateteri 22.08.2023
4377-12-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 12 – Test trake za detekciju okultnog krvarenja 22.08.2023
4377-13-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 13 – Trokraka slavinica 22.08.2023
4377-17-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 17 – Gumice za laparaskopske troakare proizvođača „Tekno“ 22.08.2023
4377-23-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 23 – Miostat 22.08.2023
4377-25-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 25 – Set za infuziju kompatibilan infuzomatu „Agilia“ 22.08.2023
4377-26-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 26 – Silikonsko crijevo za aspirator 22.08.2023
4377-27-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 27 – Šprice za injektor „Medrad Salient Dual“ 22.08.2023
4377-30-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 30 – Igle za biopsiju prostate za pištolj „MEDAX MBD-23“ 22.08.2023
4377-33-ODU/23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 33 – Ultra ravne rolne za sterilizaciju 22.08.2023
4377-42-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 42 – Tetra pelene 22.08.2023
4705-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – edukacija medicinskog kadra o ispravnom izračunavanju relativne težine hospitalizacije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.08.2023
4377-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 17.08.2023
4703-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za patologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.08.2023
4705-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – fleksibilni videokolonoskop za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.08.2023
5242-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 16.08.2023
4749-23 O D L U K A o provođenju postupka javne nabavke usluga iz Aneksa II – periodični ljekarski pregledi radnika koji rade u zoni jonizujućeg zračenja u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.08.2023
5121-23 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – kancelarijski materijal - toneri za potrebe JZU Nova Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 10.08.2023
5122-23 ODLUKA O provođenju postupka javne nabavke usluga – poštanske usluge za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 09.08.2023
4750-ODU-23 ODLUKA O prihvatanju ponude u provedenom postupku iz Aneksa II za nabavku usluga – prethodni i periodični ljekarski pregledi radnika koji rade na radnim mjestima sa povećanim rizikom u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 09.08.2023
5082-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – računari i računarska oprema za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.08.2023
5040-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.08.2023
5031-23 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke usluga – edukacija medicinskog kadra o ispravnom izračunavanju relativne težine hospitalizacije za potrebe JZU Nova Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.08.2023
5031-1-23 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga - edukacija medicinskog kadra o ispravnom izračunavanju relativne težine hospitalizacije za potrebe JZU Nova Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.08.2023
5007-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke usluga – redovno godišnje održavanje medicinske opreme za potrebe Službe za mikrobiologiju, Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku, Službe za anesteziju i reanimaciju, Službe za patologiju i Službe za oftalmologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj 04.08.2023