Broj Naziv Datum
6420-OPP-23 O D L U K A o poništenju otvorenog postupka javne nabavke roba – materijal za higijenu za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 29.12.2023
6106-10-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 10 – Hemostatska resorptivna mrežica 29.12.2023
6106-9-OPP-23 ODLUKA O izboru poništenju postupka za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 9 – Vaskularni pleteni neresorptivni konac izrađen od polyethylene terephtalate 29.12.2023
6106-8-OPP-23 ODLUKA O izboru poništenju postupka za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 8 – Vaskularni sintetički monofilamentni sporo resorptivni konac - poliglikonat 29.12.2023
6106-7-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 7 – Vaskularni hirurški sintetski monofilamentni neresorptivni konac - polipropilen 29.12.2023
6106-6-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 6 – Oftalmohirurški resorptivni konac izrađen od poliglikolne kiseline (Polyglicolide acid) ili kopolimera poliglikolne kiseline I laktida (Polyglactin) 29.12.2023
6106-5-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5- Oftalmohirurški monofilamentni neresorptivni konac – polipropilen 29.12.2023
6106-4-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 - Hirurški neresorptivni monofilamentni konac – poliamid 29.12.2023
6106-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Hirurški resorptivni monofilamentni konac – Polydioxanone (PDS) 29.12.2023
6106-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Hirurški srednjeresorptivni konac izrađen od poliglikolne kiseline (Polyglicolide acid) ili kopolimera poliglikolne kiseline I laktida (Polyglactin) 29.12.2023
6106-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – hirurški konci za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1- Hirurški sintetski monofilamentni neresorptivni konac – polipropilen 29.12.2023
8093-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka za javnu nabavku roba - Nabavka vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 29.12.2023
8819-23 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – bravarski materijal za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.12.2023
8818-23 ODLUKA o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – osiguranje imovine i radnika JZU Bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj 28.12.2023
8286-1-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za odlaganje infektivnog otpada za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 1 – Kutija za odlaganje oštrih predmeta 28.12.2023
8286-1-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za odlaganje infektivnog otpada za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj za Lot 2 – Kese za odlaganje infektivnog otpada 28.12.2023
7771-4-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 - Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za turbidimetar “Nycocard Reader II” 26.12.2023
7771-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 - Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator “BT 3500” 26.12.2023
7771-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 - Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator “Alegria”, proizvođača “Orgentec Diagnostika” Njemačka 26.12.2023
7771-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 - Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator “Immulite 1000”, proizvođača “Siemens” Njemačka 26.12.2023
7723-9-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 9 – Kasete za CR kompatibilne aparatu “Agfa CR35-X” 22.12.2023
7454-8-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 8 - Sterilna prekrivka za oftalmološke operacije 22.12.2023
7454-7-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 7-Kasete za fako operacije katarakte i kese sa slanim rastvorom 22.12.2023
7454-6-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 6 - Kornealni nožić za inciziju promjera 2,75 mm 22.12.2023
7454-5-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 5 - Mikrovitrealni nožić, promjera 20 G 22.12.2023
7454-4-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 4 - Viskoelastični rastvor za intraokularnu primjenu natrium–hyaluronat 20 mg/1 ml 22.12.2023
7454-3-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 3 - Oftalmološka otopina (sodium hyaluronate ophtalmic sol.1,4% 14 mg/ml) 22.12.2023
7454-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Oftalmološka otopina trypan blue ophthalmic sol. 0,6 mg/ml,1 ml vial ampule 22.12.2023
7454-2-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – oftamološke otopine i medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za oftamologiju JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Oftalmološka otopina (hydroxypropiyl methylcellulose ophtalmic sol.USP 2%) 22.12.2023
7723-8-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 8 – Medicinska vaga sa mjeračem za visinu 21.12.2023
7723-7-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 7 – Laser za tretman zadnjeg segmenta oka 21.12.2023
7723-5-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – Centrifuga 21.12.2023
7723-3-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinska oprema I instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Transobturator šling sistem za urinarne inkontinencije 21.12.2023
7723-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Bipolarna pinceta i bipolarni kabal kompatibilni “Ellman Dual RF” uređajima 21.12.2023
7723-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke roba – medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 21.12.2023
7218-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – ugaostabilni pločni sistem za potrebe Službe za ortopediju i traumatologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 20.12.2023
7772-OPP-23 O D L U K A o poništenju postupka za javnu nabavku roba – hemikalije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 19.12.2023
8572-23 ODLUKA O provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavke usluga – održavanje poslovnog kruga JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj u zimskom periodu 18.12.2023
2991-12-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 12 – Linearni stapler sa nožem 18.12.2023
2991-10-2-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 10 – Linearni stapleri 18.12.2023
7843-OPP-23 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke roba – dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 18.12.2023
7619-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – zbrinjavanje infektivnog medicinskog otpada za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 08.12.2023
8286-1-23 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – ambalaža za odlaganje infektivnog otpada JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 08.12.2023
8286-23 P O S E B N A O D L U K A o početku postupka javne nabavke roba – ambalaža za odlaganje infektivnog otpada za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Dobo 08.12.2023
8092-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Električna energija za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.12.2023
7618-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Javne nabavke usluga – zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 07.12.2023
8093-23 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Nabavka vode i odvođenje otpadnih voda u sistem javne kanalizacije za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 07.12.2023
7452-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – motorna vozila za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.12.2023
7023-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – Elektro-hirurški generator za operacione sale za potrebe Službe za hirurgiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.12.2023
7326-1-ODU-23 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluga – tekuće održavanje medicinske opreme za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 01.12.2023
6738-2-1-ODU-23 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku Javne nabavke roba – medicnski potrošni i sanitetski materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Sistemi za transfuziju 01.12.2023