Broj Naziv Datum
1362-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke usluge - redovan servis sistema za ventilaciju za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnici „Sveti apostol Luka“ Doboj. 29.03.2024
2410-24 O D L U K A o provođenju konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku roba – gasovi za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 28.03.2024
2384-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka Javne nabavke roba – kiseonik minimalne čistoće 99,5% za potrebe JZU Bolnice “Sveti apostol Luka” Doboj 27.03.2024
2383-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.03.2024
2310-24 O D L U K A o provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – novi (nekorišteni) ultrazvučni aparati za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 26.03.2024
1396-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga–održavanje informacionog sistema „EcoOne ERP“ za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.03.2024
439-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – meterijal za higijenu za potrebe JZU Bolnice „Sveti apostol Luka“ Doboj 22.03.2024
546-2-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Etanol 96% 22.03.2024
888-7-1-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 19 – Jednodijelni, samoljepljivi komplet za kolostomu 22.03.2024
888-2-ODU-24 ODLUKA O poništenju postupka javne nabavke roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 14 – Šprice za ispiranje uha 14.03.2024
1269-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba - Dezinfekciona sredstva za primjenu na neživim površinama za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 14.03.2024
1229-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba - Laboratorijski materijal i reagensi za automatski imunohemijski analizator “VIDAS PC Blue” za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 14.03.2024
888-3-OPP-24 ODLUKA O poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 24 – Test za identifikaciju M. tuberculosis 13.03.2024
888-10-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 22 – Prednji vitrektom kompatibilan sa “Centurion Phaco” aparatom proizvođača “Alcon” 13.03.2024
888-9-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 21 – Polipropilenske mrežice 13.03.2024
888-8-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 20 – Trake za kontrolu vlažne sterilizacije 13.03.2024
888-7-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 19 – Jednodijelni, samoljepljivi komplet za kolostomu 13.03.2024
888-6-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 18 – Zamka za polipe 13.03.2024
888-4-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 15 – Airway 13.03.2024
888-5-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 17 – Aplikator I klipse 13.03.2024
888-1-OPP-24 ODLUKA O poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 11 – T-drenovi 13.03.2024
888-3-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 13 – Inciziona folija 13.03.2024
888-1-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 6 – Aeracione cjevčice 13.03.2024
888-2-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 10 – Set za perkutanu traheostomiju 13.03.2024
888-OPP-24 ODLUKA O poništenju postupka za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Elektrode za defibrillator Lot 2 – Wipak krep papir Lot 3 – Lidokain sprej Lot 4 – Hidrociklin mast Lot 5 – Šprice i igle Lot 7 – Adapter za respirator Lot 8 – Set za tretman parenhimnih organa Lot 9 – Specijalni hirurški komplet za liječenje i prevenciju ruptura trbušnog zida Lot 12 – Testovi za identifiakciju i provjeru – Kolistin test, Moraxella-Butirat test, Hipurat test Lot 16 – Baby sistemi za infuziju Lot 23 – Igle za kor biopsiju dojke 13.03.2024
711-5-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – Lancete 13.03.2024
711-4-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 – Plastični potrošni materijal za urine 13.03.2024
711-3-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Ostali potrošni materijal za uzorkovanje krvi 13.03.2024
711-1-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Igle sa indikatorom 13.03.2024
711-2-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavku roba – medicinski potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko-biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Plastični nastavci za automatske pipete 13.03.2024
1166-2-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Intraokularna sočiva sa dva haptika 12.03.2024
1166-1-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – sočiva za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Intraokularna sočiva sa četiri haptika 12.03.2024
1079-5-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 5 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za hematološki analizator „Advia 2120i“ 12.03.2024
1079-4-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 4 – Potrošni plastični laboratorijski materijal za biohemijski analizator „BT 3500“ 12.03.2024
1079-3-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 3 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za biohemijski analizator „BT 3500“ 12.03.2024
1079-1-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za imunohemijski analizator „VIDAS PC Blue“ 12.03.2024
1079-2-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za potrebe Službe za kliničko – biohemijsku dijagnostiku u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Reagensi, kontrolni, kalibracioni i potrošni materijal za turbidimetar „Nycocard Reader II“ 12.03.2024
201-1-OPP-24 ODLUKA O poništenju postupka za javnu nabavku roba - Dezinfekciona sredstva za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Dezinfekciona sredstva za primjenu na koži 07.03.2024
1046-5-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag – 12 IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju i redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „Prunus“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 5 – Redovno godišnje održavanje respiratora „Boaray 5000D“ 07.03.2024
1046-4-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag – 12 IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju i redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „Prunus“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 4 – Redovno godišnje održavanje transportnog respiratora „Shangrila 510S“ 07.03.2024
1046-3-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag – 12 IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju i redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „Prunus“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 3 – Redovno godišnje održavanje respiratora „VG 70“ 07.03.2024
1046-2-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag – 12 IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju i redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „Prunus“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Redovno godišnje održavanje automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag – 12 IVD“ 07.03.2024
1046-1-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio 5“ i automatskog ekstraktora nukleinskih kiselina „Sacace SaMag – 12 IVD“ za potrebe Službe za mikrobiologiju i redovno godišnje održavanje respiratora proizvođača „Aeonmed“ i „Prunus“ za potrebe Službe za anesteziju i reanimaciju i Službe za intenzivnu medicinu nehirurških grana u JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Redovno godišnje održavanje Real Time PCR aparata „Thermo Fisher QuantStudio“ 07.03.2024
887-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba - bočice i igle za zasijavanje uzorka za aparat za kultivaciju primarno sterilnih uzoraka “Bact Alert 3D” za potrebe Službe za mikrobiologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 06.03.2024
1723-24 O D L U K A o provođenju postupka konkurentskog zahtjeva za dostavljanje ponuda za javnu nabavku usluga – digitalizacija prostora – virtuelna šetnja kroz novi objekat JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.03.2024
546-2-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 2 – Etanol 96% 06.03.2024
1717-24 ODLUKA O provođenju otvorenog postupka javne nabavke roba – kancelarijski materijal – knjižarstvo za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 06.03.2024
546-1-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku javne nabavke roba – alkohol za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj Lot 1 – Etanol 99% 06.03.2024
946-ODU-24 O D L U K A o izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku roba – gorivo za potrebe JZU Bolnica „Sveti apostol Luka“ Doboj 06.03.2024
630-8-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 8 - Timpanometar 01.03.2024
630-OPP-24 ODLUKA O poništenju postupku javne nabavke roba - medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 7 – Kompresorski inhalatori 01.03.2024
630-6-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 6 – “Erbe” kabal za neutralnu elektrodu 01.03.2024
630-5-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 5 – Instrumenti za fuziju krvnih sudova 01.03.2024
630-4-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 4 – Kapa za EEG 01.03.2024
630-3-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 3 – Potrošni materijal za laparoskopski stub “Elevision HDI” Covidien 01.03.2024
630-1-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 1 – Boreri za hirurški nasadnik 01.03.2024
630-2-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke roba - medicinska oprema i instrumenti za potrebe JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj Lot 2 – Pokretna kolica za fiziodispanzer 01.03.2024
889-ODU-24 ODLUKA O izboru najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavke roba – Laser za tretman zadnjeg segmenta oka za potrebe Službe za oftalmologiju u JZU Bolnica “Sveti apostol Luka” Doboj 01.03.2024